1. Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olan kurslarımızda tüm hizmetler ücretsizdir. Fakat kursiyerler, yaptıkları çalışmanın gerektirdiği tüm malzeme ve araç-gereçleri kendileri temin eder.
 2. Kayıt yaptırılan kurslar, devam zorunluğu gerektirir.
 3. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak toplam ders saati süresinin 1/5’inden fazla devamsızlık yapan ve disiplin kurallarına aykırı hareket eden kursiyerler herhangi bir belge almaya hak kazanamazlar.
 4. Mazeretsiz olarak devamsızlık yapan öğrenciler tespit edilerek aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde herhangi bir branşa kaydı yapılamaz.
 5. Kurslarımızda, kayıt yaptırılan eğitimin sonunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirtildiği şekilde ders saatini doldurmuş ve başarılı olmuş her kursiyere Sertifika verilir.
 6. Eğitim aldığı merkezin demirbaşına zarar verdiği tespit edilen kursiyer, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.
 7. Kursiyerler bir eğitim döneminde dilerse aynı alan içerisinde ders saatleri çakışmamak şartıyla iki farklı branşa kayıt yaptırabilirler.
 8. Beyoğlu Belediyesi ASHM’ i gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Kursiyer, ürettiği ürünleri ASHM düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. ASHM söz konusu sergilerinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer verip vermeme hakkına sahiptir.
 9. ASHM, kursiyerlerin ders ortamındaki görüntülerini ve üretmiş oldukları eserlerin sesli, görüntülü, yazılı vb. tüm kayıtlarını herhangi bir yayın organında yayınlama hakkına sahiptir.
 10. Kursun demirbaşına zarar veren, mazeretsiz olarak devamsızlık yapan, derslere sürekli geç kalan, kursa çocuk getiren, derste telefonla konuşan, kursun işleyişini bozan kursiyer uyarılır, tüm uyarılara rağmen davranışlarında ısrar eden kursiyer ile ilişik kesilir ve daha sonraki hiçbir eğitim başvurusu dikkate alınmaz.
 11. ASHM’ ler tüm resmî tatillerde, dini ve milli bayramlarda kapalı olur ve eğitime ara verilir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından herhangi bir sebeple orta öğretim düzeyindeki okullar tatil edildiğinde tüm eğitim merkezlerimizde eğitime ara verilir. Bu durumda gerekli resmi makamlar tarafından açıklama yapılmış olup tekrar ASHM’ ler tarafından kursiyerlere bilgilendirme yapılmaz.
 12. Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü öğretmenler toplantısı düzenlediğinde eğitime ara verilebilir. Bu durumda kursiyerlere sms, tefon, e-posta gibi kanallarla bilgilendirme yapılır.
 13. Kursiyerler kişisel eşyalarını ve branş çalışmalarını kurs merkezinde bırakamaz. Bu kurala dikkat etmeyen kursiyerler için ASHM’ ler herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 14. ASHM’ lerde yetişkin eğitimine kayıt yaptırma şartı 16 yaşından gün almış olmaktır.
 15. ASHM kurs sonunda, sertifika vermek için kursiyerlerin devam-devamsızlıklarını takip eder. Gün içerisinde kursu terk eden, ders devam ediyor iken, izin almadan kurstan ayrılan kursiyer, yoklamada devamsız gösterilir, bu esnada kursiyerin başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan ASHM sorumlu tutulamaz.
 16. Mevcut eğitim dönemi süresince kurs merkezleri dışında gerçekleştirilen alan çalışmaları esnasında kursiyerin başına gelebilecek kaza ve benzeri her türlü olumsuzluklardan, kursiyer kaynaklı tüm zarar ve ziyanlardan kursiyer sorumlu olup, ASHM sorumlu tutulamaz
 17. ASHM’ de açılan tüm kurslara kayıt yaptıran kursiyerler yukarıda ifade edilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.
 18. 18 yaşından küçük olan kursiyerlerden veli muvafakatnamesi alınır.
 19. Beyoğlu Belediyesi spor ve halk oyunları eğitimlerinden, sağlık yönünden spor faaliyetleri ile halk oyunlarını yapmaya engel olmayan bireyler yararlanabilir. Kursiyerlerin eğitim aldığı spor ve halk oyunları branşlarında doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, kursa katılan bireylerin kendileri sorumludur. Kursiyerler, spor ve halk oyunları eğitimlerine seans saatinde ve eğitmen nezaretinde katılabilir. Spor kursiyerlerinin seans aralarında ve seans esnasında spor aletlerini kendi başlarına kullanmaları yasaktır. Kursiyerler; spor ve halk oyunları yaparken meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Beyoğlu Belediyesi, kurs çalışanları, Beyoğlu Belediyesi kurs yönetimi veya şirket tüzel kişiliği hakkında hukuki veya cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
 20. Beyoğlu Belediyesi spor branşları için kursiyerden ayrıca muvafakatname alınır.
 21. Anaokulu öğrencileri için;
  1. Okula kaydedilen öğrencinin Beyoğlu ilçesinde ikamet ediyor olması esastır.
  2. Veli, okul idaresince belirlenen eğitim-öğretim şekline uymak, okul idaresi-öğretmen iş birliği ile belirlenen eğitim-öğretim malzemelerini karşılamak zorundadır. Sınıfta yapılacak “beslenme” şekline ve zamanına, “öğrenci kıyafetine”, “yıl içinde yapılacak etkinliklere” öğretmenin önerisi doğrultusunda sene başı ilk veli toplantısında karar verilir. Her veli alınan karara uymak zorundadır.
  3. Veli, yarı yıl tatiline rastlayan ay ile öğrencinin özürlü-özürsüz devamsızlıklarında okul ücretini tam olarak öder.
  4. Okul idaresince gerekli görülerek yaptırılan sağlık taramaları ile gezi, tiyatro vb. eğitim etkinliklerinin ulaşım, bilet vs. ücreti veli tarafından karşılanır.
  5. Öğrencilere maddi değeri yüksek olan kolye, küpe vb. süs eşyaları takılmaz. Üzerinde isim yazılı olmayan öğrenciye ait eşyanın ve/veya izinsiz takılan süs eşyasının kaybolması durumunda sınıf öğretmeni veya okul idaresi sorumluluk kabul etmez.
  6. Veli, okul idaresinden veya öğretmenden izinsiz “sınıfa giremez”. Ancak, istekli olma durumunda öğretmen ve okul idaresinin önceden belirleyeceği bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilir.
  7. Veli, okul idaresi ile sınıf öğretmeninin düzenleyeceği toplantılara katılmak zorundadır.

BEYOĞLU BELEDİYESİ

KVK AYDINLATMA METNİ

Beyoğlu Belediyesi, olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Belediye ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Beyoğlu Belediyesi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediyemiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Belediyemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
  Toplanan kişisel verileriniz, Belediyemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Belediyemizin ve Belediyemizle iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini (Belediyemiz tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması v.b.), Belediyemiz hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Belediyemizin hizmet politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Belediyemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Belediyemiz ve Belediyemizle iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini (Belediyemiz tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması v.b.), Belediyemizin hizmet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Belediyemiz hizmet politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ve hizmet ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Belediyemize yaptığınız eğitim başvuruları esnasında her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediyemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 5. Belediyemiz Tarafından Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenmesi- Aktarılması ve Amaçları

  Belediyemiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen kişilere ve belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metnini onaylayarak vereceğiniz açık rızanız kapsamında aktarabilecektir.
  Belediyeye yaptığınız eğitim kaydınız, kursiyerliğinizin devamı süresince ve bitiminde kursiyerlik statünüz kapsamında bulunan kişisel verileriniz Belediye’nin iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve/veya istatiksel çalışmalar amacıyla Belediye’nin yurt içindeki veya yurt dışındaki iş ve hizmet ortaklarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
  Belediyemiz dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir iş birliği ve/veya bağlantı halinde olan bir eğitime dahil olmanız dahilinde bu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendika üyeliği hakkındaki kişisel bilgileriniz Belediyemiz tarafından kanunlarda öngörülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olunması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.
  Ayrıca ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz Belediye faaliyetlerinin gerekli prosedür ve ilgili mevzuat dahilinde yürütebilmesi, talep ve şikâyet takibi yapılması, Belediyemiz ve kursiyer ilişkileri sürecinin yürütülmesi için kişisel bilgileriniz Belediyemiz tarafından kanunlarda öngörülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olunması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.
  Beyoğlu Belediyesi bünyesinde eğitim hizmeti alan tüm kursiyerlerin video, kamera, ses, görüntü, fotoğraf, tüm dijital verileri ve eğitim sonunda elde edilen somut ve soyut tüm ürün ve tasarım çıktılarını her türlü yayın organında tanıtım amaçlı kullanabilecektir.

 6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda Belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Belediyemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Belediyemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir.
Bu çerçevede Üniversitemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://beyoglu.bel.tr adresindeki kvkk başvuru formu doldurup, basılı halde imzalı bir nüshasını https://beyoglu.bel.tr/iletisim.html adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yaziislerievrak@beyoglu.bel.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.